Tail Gas Treatment Skid

  • Tail gas treatment skid

    Skridning af halegasbehandling

    Naturgas halegasbehandlingsskridt bruges hovedsageligt til at håndtere halegassen fra svovlgenvindingsanordningen såvel som spildgas fra flydende svovlbassin og TEG-spildgas fra dehydratiseringsanordning til svovlgenvindingsanordning.