NGL Recovery Unit

  • NGL recovery unit

    NGL genopretningsenhed

    Let kulbrintegenvinding refererer til processen med flydende genvinding af tungere komponenter i naturgas end metan eller etan. På den ene side sigter det mod at kontrollere naturgas kulbrintedugpunkt for at nå kvalitetsindekset for kommerciel gas og undgå gas-flydende tofasestrøm.