LNG Liquefaction Plant

  • Mini LNG

    Mini LNG

    Det er velegnet til udnyttelse af små gaslejer, skifergas, blussgas, metan, biogas og sporadiske fjerntliggende naturgasboringer. Disse har brug for en anordning til flytning af naturgas af meget skridmonteret type. Det har fordelene ved små investeringer, lave omkostninger, nem installation, nem overførsel, lille jordbesættelse og hurtig omkostningsdækning.
  • Natural gas Liquefaction skid

    Naturgas Flydende glidning

    Flydende naturgas, kort kaldet LNG, kondenserer naturgas til væske ved at afkøle den gasformige naturgas under normalt tryk til - 162 ℃. Naturgasfordampning kan i høj grad spare lager- og transportplads og har fordelene ved stor brændværdi, høj ydeevne, der bidrager til balancen mellem regulering af bybelastning, befordrer miljøbeskyttelse, reducerer byforurening og så videre.